Často kladené dotazy

#4 Co jsou návrhy v pořadí?

Zadavatel vidí najednou maximálně 12 návrhů přihlášených do projektu. Aby mohl zadavatel prozkoumat další (čekající návrhy), je třeba nejdříve protřídit návrhy viditelné na stránce projektu. Vyřazením některých návrhů se zobrazí zadavateli na těchto místech návrhy nové z řady čekajících.
Odkaz na tuto odpověď

#3 Proč je pozadí mého flash banneru průhledné?

Barva pozadí flash banneru se nastavuje na stránce, do které je vložen. Na LogoPro je jednotně nastavená barva pozadí jako průhledná.
Pokud chcete váš banner zobrazit s konkrétní barvou pozadí, vytvořte na pozadí vašeho flash projektu obdélník, který bude příslušnou barvu obsahovat.
Tímto způsobem zajistíte zcela shodné zobrazení pozadí ať už bude banner publikován kdekoliv.
Odkaz na tuto odpověď

#2 Podle jakých kritérií je udělováno ocenění "LogoPro TIP"?

Z velké části by měly být splněny podmínky použitelnosti grafického návrhu. Viz např. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZNAČKY podle Unie grafického designu: http://unie-grafickeho-designu.cz/vlastnosti-dobreho-loga-obsahly-clanek.
Odkaz na tuto odpověď

#1 Lze vymazat přihlášené návrhy?

Z důvodu transparentního průběhu soutěže přihlášené návrhy mazat nelze. Pouze v individuálních případech může návrh (nebo variantu) vymazat administrátor (plagiátorství, nevhodný obrázek atp.).
Odkaz na tuto odpověď