Formát předávaných souborů

Po každém úspěšně dokončeném projektu je designér povinnen předat zadavateli zdrojové soubory vítězného návrhu.

Akceptované formáty pro kategorii Logo

Vždy nahrajte .EPS jako univerzální formát a zároveň pro každou variantu loga nahrajte zdrojový soubor dle použitého software:

 • .AI
 • nebo .CDR

Dále prosím nahrajte pro rychlý náhled loga:

 • .PNG bez pozadí,
 • nebo .PDF

V případě odevzdání zazipovaného souboru, rozdělte jednotlivé varianty do adresářů pro přehlednost.

Ukázka pojmenování složek v ZIP souboru

Co musí zdrojový soubor obsahovat?

Do zdrojového souboru uveďte použité fonty s odkazy pro nákup nebo ke stažení. Uveďte taktéž CMYK kódy základních barev vašeho loga.

Barevné logo se specifikací barev

Jaké varianty loga odevzdat?

V případě barevného loga, je nutno odevzdat i jednobarevnou variantu.

Logo v černé barvě

Akceptované formáty pro kategorii Tiskoviny

Vždy nahrajte .PDF (300dpi) jako univerzální formát a zároveň nahrajte zdrojový soubor dle použitého software:

 • .AI
 • nebo .CDR
 • nebo .EPS
 • nebo .PSD

Vkládejte soubory včetně tiskových značek. Nezapomeňte na spad a další soutiskové značky!

Co musí zdrojový soubor obsahovat?

Do zdrojového souboru uveďte zdroj použitých fotek, fontů, popř. prvků grafiky jsou-li z cizích zdrojů.

Akceptované formáty pro kategorii Webdesign

Pro webdesign odevzdejte zdrojové soubory ve formátech:

 • .PSD
 • .PNG (náhled)
 • .PDF

Pro každou navrženou stránku vložte zvlášť PSD soubor. Před odevzdáním sjednoťte dohromady nedůležité vrstvy a vyvarujte se nepopsaným vrstvám typu "Nová vstva kopie 15".

Pokud možno, rozdělte vrstvy logicky do adresářů - např. Header, Content, Footer atd.

Uspořádání vstvev v software Adobe Photoshop

Co musí zdrojový soubor obsahovat?

Do zdrojového souboru uveďte zdroj použitých fotek, fontů, popř. prvků grafiky jsou-li z cizích zdrojů..

Akceptované formáty pro kategorii Banner

Zdrojové soubory pro flash banery nahrávejte ve formátu .SWF + .FLA. V případě klasických bannerů .PSD + .JPG nebo .PNG, případně animovaný .GIF.

Pokud vkládáte flash banner ujistěte se, zda-li má implementován ClickTag ve verzi AS3 (více informací a ukázka implementace)