Logo: Myeco.World

Skicovné 30 %

5+ designérů

Postačí složit 30 % z nabízené odměny a vašemu projektu se bude věnovat nejméně 5 designérů. Pokud se tak nestane, skicovné vám vrátíme.

Garance 100 %

10+ designérů

Při složení celé částky (klidně v průběhu projektu) vám zaručujeme účast minimálně 10 designérů. Pokud se tak nestane, celou částku vrátíme*.

* Při platbě prostřednictívm brány PAYU je vrácená čáska ponížena o transakční poplatek PAYU (2.2%). Projekty v privátním režimu zůstávají skryté veřejnosti i po zrušení, příplatek za privátní projekt není součástí vrácené částky.
Podrobně jsou podmínky financování popsány v obchodních podmínkách.

Zadavatel je povinen provozovateli uhradit poplatek ve výši 20 % z ceny projektu, který se odečítá od nabízené odměny. Poplatek v sobě zahrnuje platbu za využití služeb portálu, náklady na provoz portálu a náklady na vyplacení odměn za vítězný návrh.

Designér nemá povinnost platit daň z přidané hodnoty, pokud jeho odměna (ponížená o poplatek provozovateli) nepřesáhne 10 000 Kč. V opačném případě má provozovatel povinnost odvést z této odměny 15 % srážkovou daň.

Odměna je designérům vyplácena převodem na účet vedený v ČR. Individuálně lze domluvit převod na účet vedený v zahraničí, náklady na převod částky pak hradí designér.

Podrobné informace o odměně a poplatcích naleznete v obchodních podmínkách.

Návrhy v pořadí

4

Průběh projektu

21.1.2021, 23:18Pospa vložil(a) návrh
21.1.2021, 19:09Dannyslav vložil(a) návrh
21.1.2021, 14:51Studio Tužka vložil(a) návrh
21.1.2021, 13:37VANO vložil(a) návrh
20.1.2021, 20:11Efton vložil(a) návrh
20.1.2021, 14:44Energy vložil(a) návrh
20.1.2021, 11:33mayalenka vložil(a) návrh
19.1.2021, 20:37JakubJonas vložil(a) návrh
19.1.2021, 13:26quattro vložil(a) návrh
19.1.2021, 11:48TISCHLERDESIGN vložil(a) návrh
18.1.2021, 16:35jitula vložil(a) návrh
16.1.2021, 18:32Onik vložil(a) návrh
16.1.2021, 13:22SJ vložil(a) návrh
15.1.2021, 23:34Energy vložil(a) návrh
14.1.2021, 13:47Tomáš vložil(a) návrh
14.1.2021, 03:52jerry vložil(a) návrh
13.1.2021, 21:54jitula vložil(a) návrh
11.1.2021, 13:03Zadavatel garantoval projekt
7.1.2021, 14:17Zadavatel založil(a) projekt

Zadání projektu

Název projektu
Myeco.World
Krátké představení vašeho projektu, firmy, nebo organizace
Myeco.world je plánovaný blog, magazín, který se bude týkat trvale udržitelného způsobu života. Bude fungovat nezávisle na naší společnosti, ale přitom bude reflektovat všechna témata, která z naší společnosti vychází (ekologické a šetrné postupy při stavbách, technologické inovace, jako např. likvidace odpadu plazmových zplyňováním apod.). Kromě toho bude samozřejmě reflektovat i to, co se aktuálně děje a co můžeme pro úsporný život udělat.
Jaké jsou vaše hodnoty a konkurenční výhody?
ekologie, šetrný způsob života, inovace technologie
Text loga
Myeco.world
Kdo je vaše cílová skupina?
Všichni, co chtějí žít udržitelně a hledají nové cesty
Kde se bude značka aplikovat?
vybráno Webová stránka
vybráno Vizitky a propagační materiály
vybráno Reklamní předměty
vybráno Polep auta
vybráno Produktový design
Co by mělo logo symbolizovat – speciální požadavky.
Něco ekologického. Může to být třeba lísteček, rostlinka, nebo jen hra s přírodními barvami
Co by logo nemělo symbolizovat.
Hlavně decentně, nic křiklavého a prvoplánového
Chcete v logu použít konkrétní barvy / odstíny?
Ideálně barvy přírody, zelená, hnědá apod.
Bude značka využita pro značky odvozené?
ne
Která loga se vám líbí?
Necháme na designérech
Jaký styl loga požadujete?
Abstraktní
Popisné
Sugestivní
Typografické
Nabízená odměna za projekt
9900 Kč
Termín dokončení projektu
21. 1. 2021
Slepý projekt
Ano
Žensky
Mužsky
Vážně
Hravě
Prodáváte spíše dětské hračky, nebo cenné papíry?
Tradičně
Moderně
Držíte se tradic, nebo hledáte design, který vystoupí z řady?
Jemně
Robustně
Hledáte jemný design pro kosmetický salon, nebo spíše pro hokejový tým?
Konzervativně
Barevně
Chcete design, který bude hrát barvami, nebo chcete jednobarevnou konzervativní značku?
Jednoduše
Propracovaně
Hledáte jednoduchý design, nebo něco komplexního a propracovaného?