Logo pro Správu železniční dopravní cesty

Skicovné 30 %

5+ designérů

Postačí složit 30 % z nabízené odměny a vašemu projektu se bude věnovat nejméně 5 designérů. Pokud se tak nestane, skicovné vám vrátíme.

Garance 100 %

10+ designérů

Při složení celé částky (klidně v průběhu projektu) vám zaručujeme účast minimálně 10 designérů. Pokud se tak nestane, celou částku vrátíme*.

* Při platbě prostřednictívm brány PAYU je vrácená čáska ponížena o transakční poplatek PAYU (2.2%). Projekty v privátním režimu zůstávají skryté veřejnosti i po zrušení, příplatek za privátní projekt není součástí vrácené částky.
Podrobně jsou podmínky financování popsány v obchodních podmínkách.

Zadavatel je povinen provozovateli uhradit poplatek ve výši 20 % z ceny projektu, který se odečítá od nabízené odměny. Poplatek v sobě zahrnuje platbu za využití služeb portálu, náklady na provoz portálu a náklady na vyplacení odměn za vítězný návrh.

Designér nemá povinnost platit daň z přidané hodnoty, pokud jeho odměna (ponížená o poplatek provozovateli) nepřesáhne 10 000 Kč. V opačném případě má provozovatel povinnost odvést z této odměny 15 % srážkovou daň.

Odměna je designérům vyplácena převodem na účet vedený v ČR. Individuálně lze domluvit převod na účet vedený v zahraničí, náklady na převod částky pak hradí designér.

Podrobné informace o odměně a poplatcích naleznete v obchodních podmínkách.

Vítězný návrh #12174

Dobrý den, vkládám svůj návrh na logo.

Logo jsem navrhl jako symbol, který je tvořený perspektivním vyjádřením ubíhajících kolejí (tento symbol vyjadřuje koleje, železniční koridor, peron - nástupiště, žlutou bezpečnostní čáru).
Kvůli problémům vnímání veřejnosti (ale i médií a odborníků) se zkratkou SŽDC, navrhuji používat v logotypu celý a nematoucí název společnosti, tedy - SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY. 

Barevný důraz je kladen na tmavě modrou a žlutou barvu (žlutá představuje výrazné odlišení od konkurenčních podobných logotypů jako ČD, Ministerstvo dopravy, ČD Cargo apod., žlutá představuje správu železnic, bezpečnost, opravy, servis, rekonstrukce, žlutou bezpečnostní čáru na nástupištích). Ale tuto hlavní výraznou barvu (žlutá) lze samozřejmě změnit, dle preference vedení (druhou případnou variantu hlavní výrazné barvy doporučuji oranžovou - taktéž pro dostatečné odlišení od konkurence).

Děkuji za případný komentář a zpětnou vazbu.

Vladislav Muroň

Další přihlášené návrhy (37)

Průběh projektu

Zadavatel #1884
24.2.2016, 12:09Vážené designérky a vážení designéři,

velice si vážíme úsilí, které jste do vytvoření návrhů vložili a děkujeme za zapojení do projektu. Ve většině variant jsme byli mile překvapeni nápaditostí a způsobem řešení. I mezi vyřazenými návrhy se vyskytují velmi povedené kousky, potřebovali jsme ale prohlédnout zbylé návrhy čekající ve frontě. Ty nejlepší návrhy jsme se snažili ohodnotit pomocí bodového systému logopro.

Nakonec finální návrh zvítězil svojí jednoduchostí a velmi snadnou upravitelností do různých podob.
Vítězi gratulujeme a ostatním přejeme nekonečnou dávku inspirace při další tvorbě.

Stanislav Dudek
SŽDC
24.2.2016, 12:08Zadavatel označil za vítěze projektu návrh #12174
21.2.2016, 23:56Libor vložil(a) návrh
21.2.2016, 23:10jerry vložil(a) návrh
21.2.2016, 22:44IZMIRUS vložil(a) návrh
21.2.2016, 22:16Bakerooo vložil(a) návrh
21.2.2016, 19:28jitula vložil(a) návrh
21.2.2016, 15:22Dannyslav vložil(a) návrh
21.2.2016, 10:02Proboscis vložil(a) návrh
20.2.2016, 21:43zkob vložil(a) návrh
20.2.2016, 21:32zkob vložil(a) návrh
20.2.2016, 20:18Pospa vložil(a) návrh
20.2.2016, 17:14zdimli vložil(a) návrh
19.2.2016, 23:57lira vložil(a) návrh
19.2.2016, 14:39Thomas Orth vložil(a) návrh
19.2.2016, 14:34Thomas Orth vložil(a) návrh
19.2.2016, 14:32konacka vložil(a) návrh
19.2.2016, 14:04Dannyslav vložil(a) návrh
19.2.2016, 13:39Dannyslav vložil(a) návrh
18.2.2016, 23:47Daniel Látal vložil(a) návrh
18.2.2016, 10:06zkob vložil(a) návrh
17.2.2016, 21:03Ondřej Tulis vložil(a) návrh
16.2.2016, 15:19PGrafik vložil(a) návrh
15.2.2016, 23:40Ivana vložil(a) návrh
15.2.2016, 23:10KAREL Novak vložil(a) návrh
15.2.2016, 19:15JakubJonas vložil(a) návrh
15.2.2016, 09:39Pospa vložil(a) návrh
15.2.2016, 07:53Lucie vložil(a) návrh
15.2.2016, 07:18Lejda vložil(a) návrh
15.2.2016, 04:02Libor vložil(a) návrh
14.2.2016, 22:30lVlorf3us vložil(a) návrh
14.2.2016, 21:51Ondřej Tulis vložil(a) návrh
14.2.2016, 21:17ouTasek vložil(a) návrh
14.2.2016, 19:26elelukus vložil(a) návrh
14.2.2016, 13:55lira vložil(a) návrh
14.2.2016, 11:59jitula vložil(a) návrh
lVlorf3us
14.2.2016, 10:50Dobrý den,

pardon, aktualizaci jsem přehlédl. Moc za vyčerpávající doplnění kvalitních informací děkuji, jistě nám to velmi pomůže.

Tomáš V.
14.2.2016, 10:17Nikdo vložil(a) návrh
13.2.2016, 19:21elelukus vložil(a) návrh
12.2.2016, 23:51mayalenka vložil(a) návrh
12.2.2016, 23:02Pancreas vložil(a) návrh
Zadavatel #1884
12.2.2016, 14:13Vážený pane Tomáši,

určitě jsme našim komentářem nechtěli říci, že "crowdsouceři" nepotřebují na designovou tvorbu čas. I tento způsob návrhu loga považujeme za vysoce profesionální práci, a ta vždy vyžaduje dostatečné zdroje. Bohužel v současnosti nám okolnosti neumožňují termín dále prodloužit. O konkrétnější odpovědi jsme se pokusili v 2. aktualizaci zadání projektu (provedeno ráno 12. 2.), kde by odpovědi na Vaše otázky měly být k nalezení.

Dudek S.
lVlorf3us
12.2.2016, 13:07Dobrý den,

děkujeme za prodloužení, každopádně 9 dní je na takovýto projekt stále málo. +- Týden trvá tvorba kvalitního loga a poté je potřeba nějaká odezva a ladění (málokdy je logo dokonalé na první dobrou - respektive dokonalé v očích zadavatele). 14 jí vnímám jako ideální čas, takže bych doporučil termín ještě trochu posunout.. Ale kdo ví, možná postačí i oněch 9 dní.

Crowdsourcing je sice skvělý na sběr nápadů, ale i "crowdsourceři" potřebují pro tvorbu kvalitní práce dostatek času. Proto si myslím, že máte-li 15.2. ukázat, jak crowd. funguje, management moc nadšen nebude, jelikož do té doby promakané logo podle mě nevznikne, ale třeba se mýlím..

Každopádně poprosím i o nějaké odpovědi na dříve zmíněné dotazy. Zatím se není moc čeho chytit, snad jen kolejí. Pro tvorbu loga na míru je potřeba tu Vaši "míru" znát.

Předem děkuji,

Tomáš V.
12.2.2016, 12:26ouTasek vložil(a) návrh
12.2.2016, 08:52 Zadavatel změnil termín ukončení projektu na 21. 2. 2016:
Dobrý den,
souhlasíme s prodloužením lhůty v návaznosti na obdržený komentář. Šibeniční termín byl zvolen, protože již 15. 2. musíme mít několik návrhů, abychom mohli managementu předvést, jak crowdsourcing funguje a že je pro výběr loga vhodný. První návrhy (do 15. 2.) budou mít výhodu, že budou vedení představeny 2x, a to v rámci této prezentace a znovu pak na konci při vyhodnocení projektu se všemi obdrženými návrhy.

Děkujeme za pochopení
11.2.2016, 22:20HBdesign vložil(a) návrh
lVlorf3us
11.2.2016, 17:11Dobrý den,

děkuji za pozvání do soutěže. Neslibuji, že se zúčastním, každopádně mám pár poznámek:

1) Předně doporučuji se zamyslet nad šibeničním termínem. Logo budete používat desítky let. Proto myslím, že by prodloužení soutěže minimálně o týden ničemu neuškodilo, ba naopak. Aby bylo logo kvalitní, je potřeba mu věnovat dostatek času. U takto velkého projektu, kde je navíc potřeba více než kde jinde dbát na to, aby se logo lišilo od ostatních (a tudíž zkontrolovat stovky, ne-li tisíce log), je týden minimální doba – určitě ne 3 a půl dne (první kolo vyhodnocení) včetně 2 dní víkendu.

Chcete-li kvalitní logo a ne logo ušité horkou jehlou, které nebude dlouhodobě fungovat tak, jak by mohlo, dopouručuji týden přidat. Pro představu, jak tvorba loga probíhá a kolik práce a času vyžaduje, můžete na internetu najít mou knihu Vstup do světa logotvorby (je zdarma) – třeba Vás přesvědčí a situaci přehodnotíte.

2) Poprosím o rozvinutí zadání. Na odkazovaném webu je toho sice rozepsáno mnoho, ale pro tvorbu loga potřebujeme ta kvanta informací zestručnit a vytáhnout z nich jakousi esenci. Velmi by pomohlo, pokud byste se zamysleli nad následujícími otázkami. Čím "lidštější" odpovědi, tím lépe:

A) Logo by mělo odrážet nějaké hodnoty. Vím, že u takto velkého projektu se očekává spíše univerzálnost, ale nemyslím si, že by muselo být logo nutně nudné a sterilní. Zkuste si představit, že je SŽDC člověk - jaké by měl vlastnosti a charakter? Jaké hodnoty by zastával? Napište jakákoli klíčová slova, která Vás v souvislosti se SŽDC napadnou.
B) Máte nějaký dlouhodobý cíl, kam se bude SŽDC posouvat a vyvíjet? Máte nějakou vizi?
C) Proč změnu loga provádíte? Jde čistě o spor s maďarskou železnicí (podobnost tam nevidím, takže usuzuji, že změna loga již proběhla)? Jaká máte od nového loga očekávání? Co doufáte, že oproti staršímu logu změní?

Vím, že to jsou náročné otázky, ale jde o náročný projekt, proto musí být logo opravdu precizní a na míru.

Předem děkuji za reakce a případně i prodloužení soutěže. Projekt je to velmi zajímavý, byla by tedy škoda jej zazdít krátkým termínem.


Tomáš V.
10.2.2016, 11:18Zadavatel založil(a) projekt

Aktualizace zadání č.2 ze dne 12.2.2016

Dobrý den,

děkujeme za velmi přínosný komentář od Tomáše V.

Prodloužení termínu
Souhlasíme s prodloužením lhůty na 2 týdny. Šibeniční termín byl zvolen, protože již 15. 2. musíme mít několik návrhů, abychom mohli managementu předvést jak crowdsourcing funguje a že je pro výběr loga vhodný. První návrhy budou mít výhodu, že budou vedení představeny 2x, a to v rámci této prezentace a znovu pak na konci při vyhodnocení projektu se všemi obdrženými návrhy.

Soudní spor s MÁV
Vysvětlení k onomu problému s maďarským logem. SŽDC si nechala vypracovat nové logo, nicméně po té bylo zjištěno, že toto logo je zaměnitelné s logem maďarských železnic. Došlo k soudnímu sporu, který SŽDC prohrála a nové logo nesmí používat. S nově navrženým logem byla SŽDC relativně spokojena. Znázorňovalo koleje a tunel. Působilo dynamicky a moderně. (logo v příloze)

Důvody pro změnu
Důvody pro změnu stávajícího loga. Současné logo působí zastarale, komplikovaně, nečitelně. Nelze jej jednoduše aplikovat na všechna grafická prostředí nebo technologie (gravírování, pískování apod.), v malých velikostech jej nelze aplikovat vůbec. Barevně neumožňuje dostatečné odlišení od log Českých drah (jiný odstín modré).

Další požadavky pro nové logo
Nové logo by mohlo znázorňovat koleje, tunely, mosty, nádraží, tradiční okřídlené kolo, zkratka názvu organizace. Spojené s železniční přepravou (osobní i nákladní). Mělo by působit moderně, dynamicky. Spojitost s moderní železniční přepravou – vysokorychlostní, na pylonech apod.
Nové logo by mělo podpořit změnu vnímání naší organizace u veřejnosti, které ji buď vůbec nezná a zaměňuje ji s největším českým železničním dopravcem České dráhy, nebo ji vnímá jako nemoderní, zastaralou a rigidní. Přitom za posledních několik let jsme prodělali významnou změnu směrem k modernějšímu přístupu a větší flexibilitě. Prozatím jsme otevření jak logu typografickému, tak i abstraktnímu, či popisnému

SŽDC se zabývá 3 hlavními činnostmi:
Řízení provozu (organizace provozu na železnici, spolupráce při tvorbě jízdního řádu);
Provozuschopnost (udržovací a opravné práce samotné infrastruktury - kolejí, trakčního vedení, tunelů, mostů);
Modernizace (stavba nových železničních koridorů, či modernizace stávajících tratí)

S tím jsou spojeny hlavní cíle SŽDC
SŽDC se zaměřuje na bezpečnost na železnici (snižování nehodovosti na minimum), odolnost a kvalitu infrastruktury (tlak na snížení poruch na tratích a komfort při jízdě vlaku po nich) a modernizace (posouvání úrovně českých tratí na vyšší úroveň). Tak by se daly shrnout hlavní cíle naší organizace.

Dudek Stanislav
SŽDC, s. o.
Přílohy

[Přílohy se zobrazují pouze přihlášeným designérům]

Aktualizace zadání č.1 ze dne 11.2.2016

Chtěli bychom požádat všechny designéry, kteří budou mít o náš projekt zájem, zda by mohli své návrhy přihlásit do pondělí 15. 2. 2016 10:00, kdy bude probíhat první kolo interního vyhodnocení návrhů. Další kolo proběhne na konci projektu a společně s ním by byl vybrán i celkový vítěz. Děkujeme.

Zadání projektu

Název projektu
Logo pro Správu železniční dopravní cesty
Krátké představení vašeho projektu, firmy, nebo organizace
Národní správce železniční infrastruktury, tedy kolejí, hledá nové logo.
Jaké jsou vaše hodnoty a konkurenční výhody?
Text loga
SŽDC
Kdo je vaše cílová skupina?
Železniční dopravci (České dráhy, Regiojet apod.), logo slouží jako identifikátor organizace v očích veřejnosti (aktuálně neúspěšně, organizace není vnímána, je nahrazována ČD).
Kde se bude značka aplikovat?
vybráno Webová stránka
vybráno Vizitky a propagační materiály
vybráno Reklamní předměty
vybráno Polep auta
Co by mělo logo symbolizovat – speciální požadavky.
Koleje
Studie srovnávající železniční loga: digilib.k.utb.cz/bit....pdf?sequence=1
Co by logo nemělo symbolizovat.
Vlaky, ani loga ostatních správců železnic nebo evropských dopravců (prohraný spor s maďarskou železnicí)
Chcete v logu použít konkrétní barvy / odstíny?
Bez omezení
Bude logo použito v kombinaci se sloganem? S jakým?
Ne
Bude značka využita pro značky odvozené?
ano, logo některých organizačních jednotek, nemělo by ale mít vliv na logo organizace
Která loga se vám líbí?
DB (německé dráhy), MINI, Tesla car, Apple, nové Microsoft, Cisco, BBC...
Která loga se vám nelíbí?
Google, Ebay, Wikipedia, Yahoo, Tripadvisor...
Jaký styl loga požadujete?
Abstraktní
Popisné
Typografické
Nabízená odměna za projekt
10000 Kč
Termín dokončení projektu
21. 2. 2016
Slepý projekt
Ano
Žensky
Mužsky
Vážně
Hravě
Prodáváte spíše dětské hračky, nebo cenné papíry?
Tradičně
Moderně
Držíte se tradic, nebo hledáte design, který vystoupí z řady?
Jemně
Robustně
Hledáte jemný design pro kosmetický salon, nebo spíše pro hokejový tým?
Konzervativně
Barevně
Chcete design, který bude hrát barvami, nebo chcete jednobarevnou konzervativní značku?
Jednoduše
Propracovaně
Hledáte jednoduchý design, nebo něco komplexního a propracovaného?