Logo aplikace ISTS pro generování dokumentů

Skicovné 30 %

5+ designérů

Postačí složit 30 % z nabízené odměny a vašemu projektu se bude věnovat nejméně 5 designérů. Pokud se tak nestane, skicovné vám vrátíme.

Garance 100 %

10+ designérů

Při složení celé částky (klidně v průběhu projektu) vám zaručujeme účast minimálně 10 designérů. Pokud se tak nestane, celou částku vrátíme*.

* Při platbě prostřednictívm brány PAYU je vrácená čáska ponížena o transakční poplatek PAYU (2.2%). Projekty v privátním režimu zůstávají skryté veřejnosti i po zrušení, příplatek za privátní projekt není součástí vrácené částky.
Podrobně jsou podmínky financování popsány v obchodních podmínkách.

Zadavatel je povinen provozovateli uhradit poplatek ve výši 20 % z ceny projektu, který se odečítá od nabízené odměny. Poplatek v sobě zahrnuje platbu za využití služeb portálu, náklady na provoz portálu a náklady na vyplacení odměn za vítězný návrh.

Designér nemá povinnost platit daň z přidané hodnoty, pokud jeho odměna (ponížená o poplatek provozovateli) nepřesáhne 10 000 Kč. V opačném případě má provozovatel povinnost odvést z této odměny 15 % srážkovou daň.

Odměna je designérům vyplácena převodem na účet vedený v ČR. Individuálně lze domluvit převod na účet vedený v zahraničí, náklady na převod částky pak hradí designér.

Podrobné informace o odměně a poplatcích naleznete v obchodních podmínkách.

Vítězný návrh #12987

Finální podoba loga po upřesnění zadavatelem.

Další přihlášené návrhy (17)

Průběh projektu

13.6.2016, 10:42Zadavatel označil za vítěze projektu návrh #12987
13.6.2016, 10:41Zadavatel garantoval projekt
Zadavatel #2025
13.6.2016, 10:35Moc děkuji všem designérům za vložené návrhy a účast v mém projektu. Vítěz však může být jen jeden. Tomu gratuluji a "poraženým" přeji hodně úspěchů v dalších projektech!

Radek
3.6.2016, 16:33Lejda vložil(a) návrh
3.6.2016, 14:11Dannyslav vložil(a) návrh
3.6.2016, 13:56Dannyslav vložil(a) návrh
3.6.2016, 09:27Proboscis vložil(a) návrh
3.6.2016, 09:26Proboscis vložil(a) návrh
2.6.2016, 13:32MC Miky vložil(a) návrh
2.6.2016, 03:43Libor vložil(a) návrh
1.6.2016, 23:07lira vložil(a) návrh
30.5.2016, 23:06mayalenka vložil(a) návrh
27.5.2016, 10:14jitula vložil(a) návrh
25.5.2016, 21:57spinan vložil(a) návrh
16.5.2016, 18:52drahomir vložil(a) návrh
15.5.2016, 23:12drahomir vložil(a) návrh
10.5.2016, 17:16TheSprix vložil(a) návrh
10.5.2016, 10:37pd vložil(a) návrh
Zadavatel #2025
10.5.2016, 08:25Jako možnou inspiraci ještě dodám že k vyjádření smyslu aplikace zastřešující generování dokumentů by mohlo být využito písmeto T jako střechy. Zbývá pak vymyslet znázornění pojmu generování a vše zakomponovat do líbivého celku :-)

Celkové logo může být i širší a podařilo-li by se do něj zakomponovat grafický prvek, který by pak mohl být použit pro ikonu aplikace na ploše samostatně, bylo by to jen dobře.
9.5.2016, 19:31elelukus vložil(a) návrh
9.5.2016, 12:05TheSprix vložil(a) návrh
9.5.2016, 11:46elelukus vložil(a) návrh
6.5.2016, 15:34Zadavatel nabízí skicovné v případě stornování projektu
6.5.2016, 15:29Zadavatel založil(a) projekt

Zadání projektu

Název projektu
Logo aplikace ISTS pro generování dokumentů
Krátké představení vašeho projektu, firmy, nebo organizace
Cílem tohoto projektu je vytvořit logo pro aplikaci s plným názvem "Informační systém pro tisk smluv", která je ale ve firmě mezi uživateli všeobecně známá pod zkratkou ISTS.
Jaké jsou vaše hodnoty a konkurenční výhody?
Aplikace ISTS slouží primárně pro generování dokumentů na základě předdefinovaných šablon. Dokumenty jsou generovány většinou do formátu PDF, ale možné jsou i další formáty (PNG, TIFF, RTF). Aplikace obsahuje i další funkce jak pro další zpracování dokumentů (např. biometrické podepsání), tak i pro samotnou administraci a správu šablon, nicméně generování dokumentů je její stěžejní funkce.
Text loga
ISTS
Kdo je vaše cílová skupina?
Konzumenty služeb aplikace ISTS jsou ostatní informační systémy firmy, které ji používají jako backend pro generování dokumentů, ale i běžní zaměstnanci firmy, kteří tisknou dokumenty pro klienty ručním vyplněním údajů do jednotlivých šablon.
Kde se bude značka aplikovat?
vybráno Webová stránka
vybráno Vizitky a propagační materiály
vybráno ikona aplikace na ploše, různé interní firemní prezentace, apod.
Co by mělo logo symbolizovat – speciální požadavky.
Logo by mělo být založeno na zažitém zkráceném názvu aplikace, tedy textu ISTS, a mělo by zdůrazňovat primární určení aplikace, tedy generování dokumentů. Přestože je stále velké množství dokumentů tištěno na papír, je snahou maximalizovat využití elektronických dokumentů a šetřit tak náklady a hlavně samotný papír.
Co by logo nemělo symbolizovat.
Logo by nemělo symbolizovat tiskárnu, neboť aplikace dokumenty již netiskne (to je zajištěno standardně). Aplikace dokumenty vytváří (generuje) do zmíněných formátů a až následně mohou (ale nemusí) být fyzicky vytištěny na papír.
Chcete v logu použít konkrétní barvy / odstíny?
Logo by nemělo být vyloženě černobílé, ani přehnaně barevné. Raději se vyhnout fialové a růžové. Pro vyjádření snahy omezení spotřeby papíru a zachování digitální podoby dokumentů je naopak možná světlejší modrá nebo zelená (ale rozhodně nejsou podmínkou).
Bude logo použito v kombinaci se sloganem? S jakým?
ne
Bude značka využita pro značky odvozené?
ne
Která loga se vám líbí?
Navržená loga mohou být jakákoliv, výběr vítěze bude značně subjektivní proces. Podmínkou je, aby v logu byl text ISTS.
Jaký styl loga požadujete?
Abstraktní
Popisné
Sugestivní
Typografické
Nabízená odměna za projekt
3000 Kč
Termín dokončení projektu
3. 6. 2016
Žensky
Mužsky
Vážně
Hravě
Prodáváte spíše dětské hračky, nebo cenné papíry?
Tradičně
Moderně
Držíte se tradic, nebo hledáte design, který vystoupí z řady?
Jemně
Robustně
Hledáte jemný design pro kosmetický salon, nebo spíše pro hokejový tým?
Konzervativně
Barevně
Chcete design, který bude hrát barvami, nebo chcete jednobarevnou konzervativní značku?
Jednoduše
Propracovaně
Hledáte jednoduchý design, nebo něco komplexního a propracovaného?