Logo: Montessori kruh

Skicovné 30 %

5+ designérů

Postačí složit 30 % z nabízené odměny a vašemu projektu se bude věnovat nejméně 5 designérů. Pokud se tak nestane, skicovné vám vrátíme.

Garance 100 %

10+ designérů

Při složení celé částky (klidně v průběhu projektu) vám zaručujeme účast minimálně 10 designérů. Pokud se tak nestane, celou částku vrátíme*.

* Při platbě prostřednictívm brány PAYU je vrácená čáska ponížena o transakční poplatek PAYU (2.2%). Projekty v privátním režimu zůstávají skryté veřejnosti i po zrušení, příplatek za privátní projekt není součástí vrácené částky.
Podrobně jsou podmínky financování popsány v obchodních podmínkách.

Zadavatel je povinen provozovateli uhradit poplatek ve výši 20 % z ceny projektu, který se odečítá od nabízené odměny. Poplatek v sobě zahrnuje platbu za využití služeb portálu, náklady na provoz portálu a náklady na vyplacení odměn za vítězný návrh.

Designér nemá povinnost platit daň z přidané hodnoty, pokud jeho odměna (ponížená o poplatek provozovateli) nepřesáhne 10 000 Kč. V opačném případě má provozovatel povinnost odvést z této odměny 15 % srážkovou daň.

Odměna je designérům vyplácena převodem na účet vedený v ČR. Individuálně lze domluvit převod na účet vedený v zahraničí, náklady na převod částky pak hradí designér.

Podrobné informace o odměně a poplatcích naleznete v obchodních podmínkách.

Vítězný návrh #16047

Dobrý den, přikládám návrh loga, případné úpravy ráda připojím. S pozdravem Lucie.

Další přihlášené návrhy (10)

Průběh projektu

20.3.2017, 23:10Zadavatel označil za vítěze projektu návrh #16047
12.3.2017, 23:48mayalenka vložil(a) návrh
12.3.2017, 23:01Domineus vložil(a) návrh
12.3.2017, 21:42Sarley vložil(a) návrh
11.3.2017, 23:26up_design vložil(a) návrh
10.3.2017, 21:22Skolo vložil(a) návrh
10.3.2017, 20:57Skolo vložil(a) návrh
10.3.2017, 20:39Skolo vložil(a) návrh
10.3.2017, 17:32jitula vložil(a) návrh
10.3.2017, 16:07Lucie vložil(a) návrh
9.3.2017, 23:08kosta vložil(a) návrh
3.3.2017, 10:16Bajunka vložil(a) návrh
1.3.2017, 09:56Dr.Antrax vložil(a) návrh
1.3.2017, 01:14Dr.Antrax vložil(a) návrh
28.2.2017, 10:46rohacovamarketa vložil(a) návrh
26.2.2017, 23:13Zadavatel garantoval projekt
26.2.2017, 23:09Zadavatel založil(a) projekt

Aktualizace zadání č.1 ze dne 2.3.2017

Barvy: mohou být i například různé odstíny zelené, případně i další barva, pokud by to návrhy osvěžilo, rozveselilo
Moje konkrétní představy:
1) dětská dlaň, na ní země - klidně jen symbolicky (ale aby to bylo jasné), vedle dlaně nápis Montessori kruh, pod nápisem text Malá dlaň, velké objevy
2) Země, dětská dlaň kráčící prsty po zemi, vedle nápis Montessori kruh, pod text: Smysluplné hraní
3) Nápis MONTESSORI KRUH - místo prvního O - kruh z dlaní, kdy linie kruhu přechází v linii obrysu dlaně (může být směrem dovnitř do kruhu, nebo směrem ven)
4) nápis MONTESSORI KRUH - místo prvního O záchranný kruh, kde se střídají různé odstíny zelené, každé písmeno z názvu jinou zelenou (nebo třeba 3 druhy zelené, nastřídačku)
Pod nápisem text se zeleným pozadím , bílé písmo - Smysluplné hraní
5) viz. bod. 4 ale klidně barevně (např. základní barvy - červená, žlutá, modrá), nebo pastelové barvy
6) Dítě s lupou kouká na zemi + nápis
7) Dítě sedí na kruhu, nebo uvnitř kruhu, čte si
8) stín dítěte uvnitř kruhu, stín i kruh stejnou barvou, plynule na sebe navazují, dítě v kruhu staví věž, vkládá kouli, válec do krabičky, navléká korále
Příklady montessori pomůcek: http://montessorihracky.cz/cs/5-pro-nejmensi

Zadání projektu

Název projektu
Montessori kruh
Krátké představení vašeho projektu, firmy, nebo organizace
Setkávání dětí (1-3roky) a rodičů, v připraveném prostředí, kde jsou k dispozici Montessori pomůcky vhodné pro stimulaci rozvoje dovedností pro dané vývojové období. Jde o tzv. Montessori pracovnu, kde jsou středem zájmu svoboda, vzájemný respekt a podpora k samostatnosti a odpovědnosti. Pro rodiče i děti je přítomen průvodce Montessori systémem.
Jaké jsou vaše hodnoty a konkurenční výhody?
Chci nabízet rodičům malých dětí příležitost trávit kvalitní společný čas ve společnosti dalších rodičů se stejným zájmem. Zároveň chci nabídnout malým dětem příležitost dělat věci, které milují, objevovat svět a jeho zákonitosti, růst svobodně s ohledem na druhé...
Text loga
Montessori kruh
Kdo je vaše cílová skupina?
Rodiče dětí 1 - 3 roky (většinou matky, podle toho, kdo je s nimi doma na rodičovské dovolené)
Kde se bude značka aplikovat?
vybráno Webová stránka
vybráno Vizitky a propagační materiály
Co by mělo logo symbolizovat – speciální požadavky.
Společenství lidí (dospělí, děti), může být , kolo, kruh (třeba záchranný), nebo ruka - jako nástroj objevování dítěte, vhodné psací písmo, nebo jednoduchý font bez kudrlinek. Zároveň aby bylo jasné, že jde o službu pro rodinu (rodiče, děti). Princip je, že děti necháváme růst, připravujeme prostor, nabízíme a jsme otevřeni tomu, co si dítě vybere, pozorujeme, nezasahujeme zbytečně, necháme objevovat - v logu se může promítnout upozadění rodiče, autority (např. dítě staví věž - ruce na kostkách, rodič v úrovni dítěte - dítě stojí, rodič sedí u něj, ruce volně - nepletou se dítěti do hry, ale je tam s ním, je přítomen). Nebo dítě, které dělá praktické věci - úklid, vaření, oblékání apod.
Co by logo nemělo symbolizovat.
závislost dítěte na dospělém, podřazenost, hraní na "jako"
Chcete v logu použít konkrétní barvy / odstíny?
zelená, bílá (bílé písmo na zeleném pozadí)
Bude logo použito v kombinaci se sloganem? S jakým?
smysluplné hraní nebo malé ruce velké objevy
Bude značka využita pro značky odvozené?
ne
Která loga se vám líbí?
Která loga se vám nelíbí?
Jaký styl loga požadujete?
Popisné
Sugestivní
Nabízená odměna za projekt
3500 Kč
Termín dokončení projektu
12. 3. 2017
Žensky
Mužsky
Vážně
Hravě
Prodáváte spíše dětské hračky, nebo cenné papíry?
Tradičně
Moderně
Držíte se tradic, nebo hledáte design, který vystoupí z řady?
Jemně
Robustně
Hledáte jemný design pro kosmetický salon, nebo spíše pro hokejový tým?
Konzervativně
Barevně
Chcete design, který bude hrát barvami, nebo chcete jednobarevnou konzervativní značku?
Jednoduše
Propracovaně
Hledáte jednoduchý design, nebo něco komplexního a propracovaného?