Logo: Temudi

Skicovné 30 %

5+ designérů

Postačí složit 30 % z nabízené odměny a vašemu projektu se bude věnovat nejméně 5 designérů. Pokud se tak nestane, skicovné vám vrátíme.

Garance 100 %

10+ designérů

Při složení celé částky (klidně v průběhu projektu) vám zaručujeme účast minimálně 10 designérů. Pokud se tak nestane, celou částku vrátíme*.

* Při platbě prostřednictívm brány PAYU je vrácená čáska ponížena o transakční poplatek PAYU (2.2%). Projekty v privátním režimu zůstávají skryté veřejnosti i po zrušení, příplatek za privátní projekt není součástí vrácené částky.
Podrobně jsou podmínky financování popsány v obchodních podmínkách.

Zadavatel je povinen provozovateli uhradit poplatek ve výši 20 % z ceny projektu, který se odečítá od nabízené odměny. Poplatek v sobě zahrnuje platbu za využití služeb portálu, náklady na provoz portálu a náklady na vyplacení odměn za vítězný návrh.

Designér nemá povinnost platit daň z přidané hodnoty, pokud jeho odměna (ponížená o poplatek provozovateli) nepřesáhne 10 000 Kč. V opačném případě má provozovatel povinnost odvést z této odměny 15 % srážkovou daň.

Odměna je designérům vyplácena převodem na účet vedený v ČR. Individuálně lze domluvit převod na účet vedený v zahraničí, náklady na převod částky pak hradí designér.

Podrobné informace o odměně a poplatcích naleznete v obchodních podmínkách.

Průběh projektu

12.12.2017, 16:25Arew vložil(a) návrh
11.12.2017, 00:06Arew vložil(a) návrh
8.12.2017, 21:18AM design vložil(a) návrh
8.12.2017, 19:22Radim Poláček vložil(a) návrh
7.12.2017, 19:17Hansnosta vložil(a) návrh
7.12.2017, 16:41Hansnosta vložil(a) návrh
5.12.2017, 16:09drahomir vložil(a) návrh
27.11.2017, 21:01Zadavatel založil(a) projekt

Zadání projektu

Název projektu
Temudi
Krátké představení vašeho projektu, firmy, nebo organizace
Temudi.cz je odborný blog specializující se na vybranou skupinu čínských čajů. Na blogu budu uveřejňovat odborné informace o čajích, čajové kultuře i trendech v gastronomii. Přináším moderní poznatky do tradičního vnímání čaje.
Stránky v současné době připravuji a tak na nich momentálně není žádný obsah.
Temudi je abstraktní název vzniklý spojením a postupnou úpravou slov „Té“ a „mundi“. První část názvu TE odkazuje na lidové označení čaje, které se v Čechách vžilo pro anglický čaj o páté (viz „Dáme si té.“). Druhá část názvu MUDI je upravený latinský název mundi což je 2. deklinace slova mundus neboli svět. Celý název tak můžeme chápat jako čaj světa.
Jaké jsou vaše hodnoty a konkurenční výhody?
Oproti jiným prodejcům čaje se nesnažím mít obrovský počet položek v obchodě. Ba naopak vždy jen jeden konkrétní čaj na dané období, u kterého zákazníkovy nabídnu kompletní informace, podrobný návod na přípravu sestavený pro konkrétní čaj.
Jako další bonus je dostatek informací týkající se čajové problematiky pravidelně zveřejňovaný na blogu.
Text loga
Temudi
Kdo je vaše cílová skupina?
Cílovým zákazníkem jsou lidé se zájmem o čaj a čajovou kulturu. Mladí, staří, vysokoškoláci i řemeslníci, zkrátka tací, kteří si chtějí najít chvilku na dobrý čaj a dozvědět se něco více o jeho historii, výrobě či přípravě.
Kde se bude značka aplikovat?
vybráno Webová stránka
vybráno Vizitky a propagační materiály
vybráno Reklamní předměty
vybráno Polep auta
Co by mělo logo symbolizovat – speciální požadavky.
Představuji si jednoduché typografické logo, symbolizující jednoduchost, eleganci a luxus. Prostě nejen produkt, ale i přidanou hodnotu v podobě dostatku informací o produktu.
Logo nemusí být striktně typografické (tvůrce může/nemusí zkusit experimentovat s decentním přídavkem grafických prvků v logu - nechám se překvapit návrhy, které by mne ani nenapadli), jen prosím respektovat, aby logo jako celek působilo luxusním dojmem a ne obrázkem pro děti.
Co by logo nemělo symbolizovat.
Pokud bude v logu použita grafika, pak určitě ne symbol šálku, konvice či jiné běžně používané grafice spojované s čajem. Takových log je u prodejců čaje mnoho a pro mne naprosté klišé.
Chcete v logu použít konkrétní barvy / odstíny?
Volba barevného odstínu nechám zcela na tvůrci.
Jen je třeba respektovat, že na produktech bude možná pouze jednobarevná verze.
Též požaduji zvlášť verzi pro tmavé a světlé pozadí.
Bude logo použito v kombinaci se sloganem? S jakým?
Momentálně ne.
Bude značka využita pro značky odvozené?
Ne
Která loga se vám líbí?
Která loga se vám nelíbí?
Jaký styl loga požadujete?
Typografické
Nabízená odměna za projekt
3990 Kč
Termín dokončení projektu
25. 12. 2017
Žensky
Mužsky
Vážně
Hravě
Prodáváte spíše dětské hračky, nebo cenné papíry?
Tradičně
Moderně
Držíte se tradic, nebo hledáte design, který vystoupí z řady?
Jemně
Robustně
Hledáte jemný design pro kosmetický salon, nebo spíše pro hokejový tým?
Konzervativně
Barevně
Chcete design, který bude hrát barvami, nebo chcete jednobarevnou konzervativní značku?
Jednoduše
Propracovaně
Hledáte jednoduchý design, nebo něco komplexního a propracovaného?