Tiskoviny: JOBFAIR

Skicovné 30 %

5+ designérů

Postačí složit 30 % z nabízené odměny a vašemu projektu se bude věnovat nejméně 5 designérů. Pokud se tak nestane, skicovné vám vrátíme.

Garance 100 %

10+ designérů

Při složení celé částky (klidně v průběhu projektu) vám zaručujeme účast minimálně 10 designérů. Pokud se tak nestane, celou částku vrátíme*.

* Při platbě prostřednictívm brány PAYU je vrácená čáska ponížena o transakční poplatek PAYU (2.2%). Projekty v privátním režimu zůstávají skryté veřejnosti i po zrušení, příplatek za privátní projekt není součástí vrácené částky.
Podrobně jsou podmínky financování popsány v obchodních podmínkách.

Zadavatel je povinen provozovateli uhradit poplatek ve výši 20 % z ceny projektu, který se odečítá od nabízené odměny. Poplatek v sobě zahrnuje platbu za využití služeb portálu, náklady na provoz portálu a náklady na vyplacení odměn za vítězný návrh.

Designér nemá povinnost platit daň z přidané hodnoty, pokud jeho odměna (ponížená o poplatek provozovateli) nepřesáhne 10 000 Kč. V opačném případě má provozovatel povinnost odvést z této odměny 15 % srážkovou daň.

Odměna je designérům vyplácena převodem na účet vedený v ČR. Individuálně lze domluvit převod na účet vedený v zahraničí, náklady na převod částky pak hradí designér.

Podrobné informace o odměně a poplatcích naleznete v obchodních podmínkách.

Vítězný návrh #16543

Verze 4

Další přihlášené návrhy (7)

Průběh projektu

5.5.2017, 13:03Zadavatel označil za vítěze projektu návrh #16543
Zadavatel #2651
3.5.2017, 13:27Děkuji všem zúčastněným za návrhy, již jsme si jeden vybrali a doladujeme detaily.
Libor
2.5.2017, 15:01Vážený zadavateli,
chtěl bych vás požádat jménem všech soutěžících o spolupráci.

1/ Bylo by velmi dobré okomentovat alespoň ty návrhy, co se vám líbí. Nevíme, zda máme nakročeno správným směrem nebo jsme úplně ...

2/ Zadání je poněkud nekonkrétní. Bylo by dobré je doplnit. Co je na letáku důležité? JobFair nebo hledáme studenty? Nebylo by špatné vložit 1 odstavec o tom, co to je za akci a pro koho. Pokud tento text uvidí neznalý náhodný divák, těžko pochopí o co jde.

3/ Počet log asi 13... Mohl byste nahrát alespoň náhledy?

Prosím, berte mé připomínky tak, že my jsme se v rámci dodaných podkladů snažili o maximum. A rádi bychom se dobrali k oboustranné spokojenosti. Pokud ale není zadání přesnější, podklady kompletní a žádná reakce z vaší strany, vaříme z vody. Na letáku přibyde několik log, doplní se text a rázem může být celkový dojem úplně jiný. Pro nás to také může znamenat i radikálnější zásah do návrhu.

Děkuji za pozornost.
Libor
1.5.2017, 23:52Libor vložil(a) návrh
1.5.2017, 23:51Libor vložil(a) návrh
1.5.2017, 22:51KOMZ vložil(a) návrh
1.5.2017, 14:42Dannyslav vložil(a) návrh
1.5.2017, 09:38JV vložil(a) návrh
1.5.2017, 08:53TISCHLERDESIGN vložil(a) návrh
1.5.2017, 07:17Adamec vložil(a) návrh
27.4.2017, 15:11Lejda vložil(a) návrh
26.4.2017, 10:00Projekt byl zrušen - není k dispozici žádný návrh, který by mohl být vybrán.
18.4.2017, 14:14Zadavatel založil(a) projekt

Aktualizace zadání č.2 ze dne 2.5.2017

prodlouzeni terminu do 2.5.

Aktualizace zadání č.1 ze dne 26.4.2017

termin ukoncení 1.5.2017

Zadání projektu

Název projektu
JOBFAIR
Kategorie tiskovin ke zpracování
 Letáky a brožury
Nabízená odměna za projekt
1300 Kč
Základní představení vašeho projektu, firmy, nebo organizace
Náborový leták: Jobfair - hledáme studenty
Cílem této akce je: zapojit studenty do výzkumných projektů naší katedry nebo přidružených startupů (formou letní brigády nebo delší spolupráce), nabídnout témata na bakalářské/diplomové práce. najít budoucí doktorandy, nabídnout studentům práci či brigádu (po ukončení či během studia)
design webu katedry počítačů pořádající tuto akci: http://cs.felk.cvut.cz/ - idálně aby plakát ladil se stylem webu
Kdo je vaše cílová skupina? (Kdo je váš zákazník?)
studenti cvut (Fakulta elektotechnická-informatické a robotické programy)
Zadání k vypracování tiskoviny
tyto informace: "JOB FAIR"
24.5. 2017 16:00-18:00
místo: Kostka (FEL - ČVUT, Karlovo nám.13)
loga 13 x asi
Termín dokončení projektu
1. 5. 2017
Přílohy

[Přílohy se zobrazují pouze přihlášeným designérům]

Žensky
Mužsky
Vážně
Hravě
Prodáváte spíše dětské hračky, nebo cenné papíry?
Tradičně
Moderně
Držíte se tradic, nebo hledáte design, který vystoupí z řady?
Jemně
Robustně
Hledáte jemný design pro kosmetický salon, nebo spíše pro hokejový tým?
Konzervativně
Barevně
Chcete design, který bude hrát barvami, nebo chcete jednobarevnou konzervativní značku?
Jednoduše
Propracovaně
Hledáte jednoduchý design, nebo něco komplexního a propracovaného?